Ареал Пойнт – Проектиране и Строителство Да виждаш означава да можеш да вземеш решение!
Интернет страница: www.arealpoint.eu
Следвайте ни в

Ареал Пойнт ЕООД е компания, която предлага консултантски услуги в областта на строителството.

Натрупаният опит в различни проекти дават гаранция за качество, надеждност и отлични резултати. Важна част от екипа е и лицензиран оценител на недвижими имоти.

Ние се поставяме в услуга на клиента и защитаваме неговите интереси.

Основните направления, които екипа на фирмата поддържа са:

 • Инвестиране и финансиране на СМР
 • Планиране
 • Предварителна Оценка
 • Консултации в областта на сделките с Недвижими Имоти
 • Организиране на търгове и тръжна документация за СМР
 • Маркетингово прочуване и консултиране при избор на материали за СМР
 • Управление контрол на СМР
 • Геодеически замервания и изотвяне на придружителна документация

Специализирани дейности на Ареал Пойнт:

Недвижими имоти:

 • консултации; строеж с/у обезщетение; купува, продава (София, Софийска област) – парцели; имоти; апартаменти; офиси; къщи; наеми.

Геодезия:

 • заснемане – имоти, парцели; нивелация;
 • трасиране; делби; регулации; вертикална планировка;
 • кадастър;
 • консултации;

Оценки на недвижими имоти:

 • инвестиционни, пазарни оценки и др.
 • консултации за общо състояние на имот при покупка или ремонт.

Предмет на дейност:

Консултации и консултантски услуги в сферата на строителство, инвестирането и планирането, предварителна оценка  и оценка при инвестиране в недвижими имоти и строителството, избор на имот/парцел за строителство и аргументация, предварителна оценка на риска при сделки с недвижими имоти, правен анализ, парцели и имоти, инфраструктура и инфраструктурни проекти, управление на проекти в строителство, инвестиционно предпроектно проучване, инвестиционно проучване и проектиране, етапност на строителство, избор на материали за изпълнение на СМР(Строително Монтажни Работи), строителство, финансиране за СМР, проектно сметна документация, бюджет за СМР, банкиране за СМР, инвеститорски контрол, отчетност и счетоводство за СМР, маркетингови проучвания за материали за СМР, организиране на търгове и тръжна документация за СМР, договаряне и договори за СМР, анализ  на информацията, отчетност и проектиране за СМР, менажиране на СМР, въвеждане в експлоатация и функциониране, достъп и ползване на обекта, геодезия, инженерна геодезия за високо и ниско строителство, фотограметрия, картография, оценки на недвижими имоти, търговия с недвижими имоти и парцели, предоставяне на консултации и  услуги, комисионни сделки.

Creative Commons License
Материалите от Интериора НЕТ са лицензирани под Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Bulgaria License. Сайтът Интериора НЕТ е разработка от Tivokoste