Публикации за май, 2017

Видове детски площадки за игра

От Интериора НЕТ на 2 май 2017

Картинка за Видове детски площадки за игра

Детските площадки за игра се разделят на две основни категории, според тяхното местонахождение – открити и закрити. Те се разделят според възрастовата група на ползвателите: За деца до 3 г.; За деца от 3 до 12 г.; За деца от 12 до 18 г. Площадката за игра може да е предназначена и за повече от една

Creative Commons License
Материалите от Интериора НЕТ са лицензирани под Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Bulgaria License. Сайтът Интериора НЕТ е разработка от Tivokoste