Защо един продукт да бъде сертифициран и защо да купуваме продукти със сертификат?!

От Интериора НЕТ на 2 април 2014

TUV-CertificationКакво казва опита на фирма „ТАНГРА”?

Всеки от нас е потребител и често си задаваме следният въпрос: „Как да съм сигурен, че купувайки този продукт съм направил най-добрия избор?!“. Нима не искате сигурност и търсите винаги най-качественият, безопасен и надежден продукт на пазара?!

По тази причина, ние бихме искали да разясним процеса на сертифициране и защо бихме Ви препоръчали при следващият Ви избор да потърсите продукт, който е със „Сертификат за съответствие”.

Първо искаме да разясним какво е сертификата за съответствие и процеса на сертификация на продукти. Сертификацията на продукти е независим процес, при който независима трета страна между производителя и крайния потребител се явява гарант, чрез издаването на Сертификат за съответствие на усилията на производителя да Ви предостави един винаги качествен, безопасен и надежден продукт.

Коя е тази независима трета страна? Това е компания, която има доказан дългогодишен професионален опит в сферата на изпитване, оценяване на резултатите от тестовете и издаване на сертификат за съответствие при положителни резултати.

След успешно приключен процес на серия от изпитания в независима лаборатория и на база протоколите от тези изпитания, сертифициращият орган издава „Сертификата за съответствие”. По този начин се доказва, че продукта е безопасен и надежден за експлоатация. Благодарение на получените резултати в лабораторията биват оценявани съответствията със заложените и приложими към този продукт технически спецификации (стандарти, европейски норми и директиви, както и други нормативни документи). Така производителя е обвързан и винаги се стремим да Ви предложи един много качествен, безопасен и надежден продукт. Продукт на едно наистина високо европейско ниво. TUV

Във втората част, бихме искали да разгледаме, кой може да бъде „сертифициращият орган”. В България, за съжаление, битува една система, в която всеки производител си регистрира друга фирма, закупува минималното оборудване и си изпитва сам продукцията, издава си сертификат или декларация, но и често пъти пропуска някой изисквания и изпитания. Това не само, че не е правилно, но… и понякога води до порочни практики. По тази причина, въпреки вече изградената и оборудвана ОВК лаборатория във фабриката на фирма „ТАНГРА”, ние потърсихме външен сертифициращ орган.

Когато започнахме процеса по сертифициране на произвежданите от фирмата продукти, трябваше да решим коя сертифицираща организация да изберем. В Италия са едни от най-добрите сертификатори на продукти за хранително-вкусовата, текстилната и автомобилната промишленост. Когато обаче стане дума за машини и индустрия, в главата на всеки българин изниква „немската здравина”. Е, не e случайно. Немската машиностроителна индустрия е една от най-сериозните в световен мащаб. В Германия са и най-известните организации за сертифициране на продукти за машиностроенето и в частност за ОВК системите. Така ние започнахме едно ползутворно сътрудничество с TUV Rheinland. Сега, освен фирма „ТАНГРА” със своето име, TUV Rheinland се явяват гарант, че продуктите ни са качествени, надеждни, безопастни и високоефективни.

стикер произведено в България!

„Всеки ли продукт трябва да бъде сертифициран?!” Процесът на сертификация на продукт в Европейския съюз е разделен на две. От една страна са продукти, за които Европейския съюз счита, че тяхната безопасност и оценяване на съответствието със съществените изисквания посочени в европейските директиви са задължителни за всеки производител на продукти, които са включени в този обхват на директивите. Например: съоръжения под налягане (котли, печки и др.), детски играчки, машини и т.н..

Другия тип продукти попадът по така наречената доброволна сертификация, при която производитела може сам да възложи изпитванията на продукта на акредитирани лаборатории и след това сам, чрез издаването на декларация за съответствие да гарантира, че продукта е безопасен и надежден за експлоатация.

Или пък може да се довери на дългодишния опит и традицията на реномирани компании, които да му направят изпитванията и оценят резултатите, и издадат сертификат за съответствие. По този начин след като производителя пусне на пазара този продукт, той ще може да гарантира, че издадената декларация за съответствие е съставена на база на издаден сертификат за съответствие от реномирана компания. Такива продукти са електрически отоплителни уреди, велосипеди, контейнери за смет, взривозащитени вентилатори и т.н.

За финал, бихме посъветвали всички потребители: Изисквайте сертификат за съответствие на всеки продукт. Ако производителя е сигурен в качеството и характеристиките на продукта си, той с удоволствие би Ви го предоставил!

Научи повече - Вашите проекти ТУК!
rss feedХаресват ли ви различните материали, което четете и разглеждате тук? Абонирайте се за най-новите ни публикации с RSS фийд или направете безплатен абонамент по е-мейл, за да получавате първи информация за всичко най-ново при нас. 2000+ души вече сториха това.
Creative Commons License
Материалите от Интериора НЕТ са лицензирани под Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Bulgaria License. Сайтът Интериора НЕТ е разработка от Tivokoste